Er is veel onzekerheid bij mensen over de aanschaf van een houthaard. Wij krijgen veel vragen als “Mag ik straks nog wel een houtkachel stoken, welke regels gelden er eigenlijk en waar moet ik allemaal op letten bij de installatie? Er zijn meer antwoorden op deze vragen. We zetten ze hier op een rijtje.

Huidige regels in Nederland

Tot 26 januari 2005 had Nederland een wettelijke regeling. Na afschaffing van deze wet gelden er nauwelijks nog regels in tegenstelling tot de landen om ons heen, waar de afgelopen jaren steeds strengere normen zijn opgelegd. De enige regels die nu gelden zijn een rendementseis van 30 tot 50% (wat ongelofelijk laag is), een eis van maximaal  12.500 mg/m3 CO emissie (wat heel hoog is) en helemaal geen eisen m.b.t. de uitstoot van stof, laat staan fijnstof.

Sinds 1 januari 2018 dienen alle in Nederland te verkopen haarden en kachels voorzien te zijn van een Ecolabel. Op dit Ecolabel (dat we kennen van de koelkasten) kunt u lezen welk nominaal vermogen en welke Energie Efficiëntie Klasse een haard heeft.

 

Voorbeeld van een Ecolabel dat sinds 1-1-18 verplicht is.

Regels voor installatie en rookkanaal

Er zijn wel regels voor de installatie van de kachel en het rookkanaal. Deze behoren te voldoen aan het Bouwbesluit 2012, waarin zaken zijn beschreven m.b.t. de omgeving binnen en buiten, de constructie de eisen gesteld aan de uitmonding van het rookkanaal etc. Zie ook het artikel over rookkanalen.

Ecodesign vanaf 2022

Voor nieuwe kachels gaat vanaf 2022 een productbeleid gelden (Ecodesign richtlijn). Dat wil zeggen dat alleen toestellen op de markt komen die aan typekeureisen voldoen. Als een toestel aan de typekeureisen voldoet, mag de fabrikant een CE-markering aanbrengen. De typekeureisen hebben betrekking op het rendement, de veiligheidsaspecten en de uitstoot (emissies).

In de meeste landen om ons heen zijn regels opgesteld om – vooruitlopend op de komst van Ecodesign – langzaam maar zeker open haarden en oude houthaarden te saneren. Zo is er in Duitsland de volgende regeling van kracht:

Bron: Duitse overheid

 Het zou de Nederlandse regering sieren als zij een vergelijkbaar besluit zou nemen.

Het zou de Nederlandse regering sieren als zij een vergelijkbaar besluit zou nemen. Daarmee wordt naar de opvatting van De Groene Stoker het overgrote deel van de huidige problemen als gevolg van houtrook opgelost.

Toekomstbestendig kopen?

Het grootste deel van de haarden en kachels die in de showrooms worden aangeboden voldoet aan de strenge regels van Ecodesign. Als u een nieuwe houthaard wilt kopen, is het aan te raden op de volgende zaken te letten:

1.  Heeft de haard een typeplaatje?

2. Heeft de haard een Ecolabel?

3. Vraag aan uw leverancier of de haard voldoet aan de nieuwe Ecodesign regels?

4. Vraag uw leverancier of hij het rookkanaal bouwt met CE-gekeurde materialen?