ECODESIGN 2022, duidelijke wet- en regelgeving voor nieuwe houthaarden en kachels.

Eindelijk is het zo ver, een wet- en regelgeving speciaal voor nieuwe houthaarden en kachels, genaamd Ecodesign 2022. Iets waarmee de Groene Stoker ontzettend verheugd is, want tot voor kort waren er geen eisen waar een toestel aan moest voldoen.

Europese regelgeving eerder ingevoerd in Nederland

De nieuwe regelgeving komt vanuit de Europese unie en wordt uitgerold onder de naam EcoDesign 2022 en gaat in heel Europa per 1 januari 2022 in. Nu is besloten om deze wetgeving in Nederland te vervroegen naar 2020, waardoor er in ons land gesproken kan worden over de EcoDesign 2020. Binnen deze wetgeving wordt voornamelijk rekening gehouden wat de impact is van nieuw te produceren houtkachels. En welke invloed dit vervolgens uitoefent op het milieu. De focus ligt hierbij op de vermindering van de uitstoot van CO2 bij de verwarming van woningen en/of bedrijfspanden. Dit heeft betrekking op wat vrijkomt bij het stoken van de houtkachel.

Het begint allemaal bij de productie en verkoop

Binnen de kachelbranche maken ze al mooie stappen op dit gebied. Vrijwel alle (grote) fabrikanten produceren alleen nog maar toestellen die aan de eisen van deze wetgeving voldoen. De houtkachels die voldoen aan de EcoDesign 2022 wetgeving hebben een rendement van 75% of hoger. En de uitstoot van fijn stof dient minder dan 40 mg/m3 te zijn.

Lees hier meer over ECODESIGN2022