Bij de verbranding van hout ontstaat er rook. Maar wat is rook nu eigenlijk en waar bestaat het uit. Veel partijen zijn tegen de uitstoot van rookgassen omdat dit schadelijk zou zijn voor de gezondheid van mensen en schadelijk voor het milieu, maar wat is er precies schadelijk aan?

Wanneer hout aangestoken wordt zal eerst het vocht in het hout verdampen, dit gebeurt al tussen de 50 en 100 graden Celsius. Als de temperatuur verder stijgt tot rond de 150 graden Celsius ontwijkt brandbaar gas uit het hout. Bij een temperatuur tussen de 300 en 400 graden Celsius gaan deze gassen branden en is er een  vuur. Dit vuur ontstaat omdat de brandbare gassen reageren met de zuurstof in de branderkamer.

Chemische verbindingen
Houtrook is een mengsel van allerlei componenten. Dit heeft te maken met het vrijkomen van de verbindingen uit het hout, het contact van de stoffen met de verbrandingslucht in de verbrandingskamer en de weg door een schoorsteen. De uitstoot in de atmosfeer verandert de samenstelling van veel verbindingen onder invloed van turbulentie, variaties in druk, temperatuurwisselingen, zonnestraling enzovoort. Houtrook is dus lastig te definiëren als één stof. Het is ook lastig om componenten in de lucht exclusief aan houtstook toe te schrijven.

brandbare gassen reageren met de zuurstof

Samenstelling

Houtrook bestaat voor 67 – 73% uit stikstof. Stikstof is een natuurlijke component en zit in de verbrandingslucht en reageert niet tijdens de verbranding. Het gaat de houtkachel in en komt er ongewijzigd weer uit. Daarnaast bestaat rook voor 5% tot 15% uit ongebruikte zuurstof en bevat het 5 – 15%  kooldioxide. Ook komen er waterdamp, stofdeeltjes en een geringe hoeveelheid onverbrande gassen (koolwaterstoffen) vrij. De laatst genoemde verbindingen die vrij kunnen komen uit schoorstenen kan aanleiding geven tot gezondheidsklachten, milieuschade en overlast.

De uitstoot kan blootstelling aan mens, dier en flora tot gevolg hebben. De uitstoot wordt het meest direct opgemerkt als geurbelasting. De verspreiding van fijnstof en ultra fijnstof in de atmosfeer en de blootstelling daaraan wordt direct ervaren door mensen met een hoge gevoeligheid hiervoor. De uitstoot van kooldioxide door biomassa, zoals resten van planten en bomen waarmee energie opgewekt kan worden, die gestookt wordt in verwarmingssystemen is vooralsnog positief.