Bij de verbranding van hout ontstaat er rook. Maar wat is rook en waar bestaat het uit? En hoe schadelijk zijn deze rookgassen?

Hoe brandt hout?

Wanneer hout aangestoken wordt zal eerst het vocht in het hout verdampen, dit gebeurt al bij een temperatuur tussen de 50 en 100 graden Celsius. Als de temperatuur verder stijgt tot rond de 150 graden Celsius ontwijkt brandbaar gas uit het hout. Bij een temperatuur tussen de 300 en 400 graden Celsius gaan deze gassen branden en is er een vuur. Dit vuur ontstaat omdat de brandbare gassen reageren met de zuurstof in de branderkamer.

Wat is houtrook?

Houtrook is een mengsel van allerlei componenten. Dit heeft te maken met het vrijkomen van de verbindingen uit het hout, het contact van de stoffen met de verbrandingslucht in de verbrandingskamer en de weg door een schoorsteen. De uitstoot in de atmosfeer verandert de samenstelling van veel verbindingen onder invloed van turbulentie, variaties in druk, temperatuurwisselingen, zonnestraling enzovoort. Houtrook is dus lastig te definiëren als één stof. Het is ook lastig om componenten in de lucht exclusief aan houtstook toe te schrijven.

brandbare gassen reageren met de zuurstof

Waaruit bestaat houtrook?

Houtrook bestaat voor een derde uit stikstof. Stikstof is een natuurlijke component, zit in de verbrandingslucht en reageert niet tijdens de verbranding. Het gaat de houtkachel in en komt er ongewijzigd weer uit. Daarnaast bestaat rook voor een klein deel uit ongebruikte zuurstof en bevat het kooldioxide. Ook komen er waterdamp, stofdeeltjes en een geringe hoeveelheid onverbrande gassen (koolwaterstoffen) vrij. Een te grote hoeveelheid van laatstgenoemde verbindingen kan zorgen voor overlast. Want deze verbindingen kunnen vrijkomen via de schoorsteen en aanleiding geven tot gezondheidsklachten, milieuschade en overlast. Vaak wordt deze overlast waargenomen middels de geur.