Vandaag de dag merken we dat er steeds meer onzekerheid is over de aanschaf van een houtkachel- of haard. We krijgen bij Groene Stoker regelmatig vragen als “Mag ik straks nog wel een houtkachel stoken, welke regels gelden er eigenlijk en waar moet ik allemaal op letten bij de aanschaf? We helpen je verder en delen graag onze kennis met je!

Is het nog verstandig om een houtkachel aan te schaffen?

Je bent op zoek naar een haard of kachel. De voorkeur gaat uit naar een houtkachel of houthaard. Maar is de aanschaf van zo’n toestel nog wel verstandig anno 2021? Bij de Groene Stoker zijn we van mening van wel. Uiteraard zijn wij ons er bewust van dat houtkachels nog wel eens zorgen voor overlast. Dat vinden we jammer, want dit doorgaans vrij eenvoudig te voorkomen door op een verantwoorde manier te stoken en gebruik te maken van een toestel en installatie die voldoen aan de laatste regelgeving.

Een houtkachel kopen voor de toekomst

De keuze is reuze bij het uitzoeken van een houtkachel of een houthaard. Zowel online als in winkels is het aanbod groot. En verschillen zijn er, niet alleen in prijs maar ook in de kwaliteit van het toestel. Er zijn een aantal punten waar je op moet letten bij de aankoop:

  1. Heeft de houtkachel een typeplaatje?
  2. Heeft het toestel een Ecolabel?
  3. Voldoet de kachel aan het Ecodesign2022 regels?

Het grootste deel van de houtkachels- en haarden die vandaag de dag worden aangeboden door specialisten voldoen aan deze punten. Toch is het goed om dit voor de aankoop te checken, zodat u zeker weet dat u een kachel of haard in huis haalt die klaar is voor de toekomst. Zo kun je de aankomende jaren met een gerust hart houtstoken.

Hoe zit het met de regelgeving?

Tot 2005 had Nederland een wettelijke regeling over houtkachels- en haarden. Na afschaffing van deze wet gelden er nauwelijks nog regels in tegenstelling tot de landen om ons heen, waar de afgelopen jaren steeds strengere normen zijn opgelegd. De enige regels die nu gelden zijn een rendementseis van 30 tot 50% (wat ongelofelijk laag is), een eis van maximaal 12.500 mg/m3 CO emissie (wat heel hoog is) en helemaal geen eisen over de uitstoot van stof, laat staan fijnstof.

Wel moeten alle haarden kachels die in Nederland worden verkocht, per 1 januari 2018 voorzien zijn van een Ecolabel. Op dit label, wat we kennen van het witgoed, kan je lezen welk nominaal vermogen en welke Energie Efficiëntie Klasse een houtkachel heeft.

Regels voor installatie en rookkanaal

Daarentegen zijn er wel regels voor de installatie van de houtkachel en het rookkanaal. Deze moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2012, waarin zaken zijn beschreven die gaan over de omgeving binnen en buiten, de constructie, de eisen die worden gesteld aan de uitmonding van het rookkanaal etcetera.Zie ook het artikel over rookkanalen.

Ecodesign vanaf 2022

Voor nieuwe kachels gaat vanaf 2022 een productbeleid gelden (Ecodesign richtlijn). Dat wil zeggen dat alleen toestellen op de markt komen die aan typekeureisen voldoen. Als een toestel aan de typekeureisen voldoet, mag de fabrikant een CE-markering aanbrengen. De typekeureisen hebben betrekking op het rendement, de veiligheidsaspecten en de uitstoot (emissies).

In de meeste landen om ons heen zijn regels opgesteld om – vooruitlopend op de komst van Ecodesign – langzaam maar zeker open haarden en oude houthaarden te saneren. Zo is er in Duitsland de volgende regeling van kracht:

Bron: Duitse overheid

 Het zou de Nederlandse regering sieren als zij een vergelijkbaar besluit zou nemen.

Nieuwe (Europese) regelgeving in zicht

Voor nieuwe houtkachels gaat vanaf 2022 een nieuwe Europese regelgeving gelden (Ecodesign richtlijn). Dat wil zeggen dat alleen houtkachels op de markt komen die de gestelde eisen voldoen. Als een toestel aan de eisen voldoet, mag de fabrikant een CE-markering aanbrengen. De regelgeving heeft betrekking op het rendement, de veiligheidsaspecten en de uitstoot (emissies) van de kachel.

Buurlanden hanteren strengere regels voor houtkachels

In de meeste landen om ons heen zijn regels opgesteld om, vooruitlopend op de komst van Ecodesign, langzaam maar zeker open haarden en oude houthaarden uit te faseren. Zo is er in Duitsland de volgende regeling van kracht:

Het zou de Nederlandse regering sieren als zij een vergelijkbaar besluit nemen. Daarmee wordt naar de opvatting van De Groene Stoker het overgrote deel van de huidige problemen als gevolg van houtrook opgelost.

Steunpetitie

Een goede en gecertificeerde houtkachel is de basis voor verantwoord stoken. De Groene Stoker start als club van verantwoorde stokers een steunpetitie voor de houtkachel. Hiermee geven we alle verantwoorde stokers én blije buren een stem. Doe je mee?

TEKEN DE PETITIE